Veri Merkezi Danışmanlık, Tasarım ve Uygulama 

  • Konsept Tasarım (Kavramsal)
Kurum istekleri (iş hedefleri, ihtiyaç, büyüme planları) ve standartlar doğrultusunda konsept  tasarım yapılması  

  • Detay Tasarım
Kurumsal Standartlar ve Uluslararası Datacenter Standartlarına uyumlu olarak detaylı tasarım yapılması
 
  • Proje Planlama ve Yönetimi
Proje Planı (Yetkililer, Süreç ve Devreye Alma)
 
  • İhale Dökümantasyonu (Şartname, Keşif Listesi)
Tasarıma uygun şartname, ürün ve keşif listesi oluşturma
 
  • İhale Süreci Desteği
İhale sürecinde teknik soruların yanıtlanması ile ilgili süreç desteği ve sunulan tekliflerin teknik  karşılaştırmalarının yapılması
 
  • Kontrolörlük
Uygulamanın tasarım, projeler ve DC standartlarına uyumluluğun kontrolörlüğünün yapılması ve devreye alma stratejisinin yürütülmesi
 
  • TIER Topolojlerine uygun Elektrik ve Mekanik Projelendirme
 
  • Standartlara Uygun Mimari Projelendirme

Mevcut Veri Merkezlerinin Modernizasyonu 

Mevcut Veri Merkezlerinde mimari, elektrik, iletişim ve mekanik başlıklarında mevcut  durum analizleri yapılarak çıktıların iş
sürekliliği ve verimlilik ekseninde değerlendirilmesi, tespit edilen hata ve eksikliklerin müşteriye raporlanması, yapılacak
iyileştirmelerin minimum risk ve minimum planlı kesinti ile geçiş adımlarının belirlenmesi, tecrübeli ekibi ile
modernizasyon işleminin yapılması hizmetidir.
 

Veri Merkezi CFD (Computational Fluid Dynamics) Analizi

 
CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) metodu ile Soğutma Altyapısı Tasarımı ve mevcut soğutma sistemlerinde
durum analizler, fail over senaryolarının işletilmesi ve raporlanması hizmetidir.